Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης | Web Expert

Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης

Ο πελάτης

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης ιδρύθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 3601/1928 "περί συστάσεως φαρμακευτικών συλλόγων" και τον ΑΝ 1384/1938 "περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Ν. 3601/1928 περί φαρμακευτικών συλλόγων". Λειτουργεί με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και η λειτουργία του διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φαρμακευτικών συλλόγων. Σκοπός της παρουσίας μας είναι η επαφή και η επικοινωνία του Συλλόγου με τα μέλη του, καθώς και η συνεχής και έγκυρη ενημέρωση τους τόσο για τοπικά θέματα όσο και για θέματα που αφορούν στον κλάδο μας σε πανελλήνιο επίπεδο

Η πρόκληση

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης ζήτησε από την Web Expert να σχεδιάσει μια νέα ιστοσελίδα, προς αντικατάσταση της παλιάς, σύμφωνα με τις νέες τάσεις και τεχνολογίες της εποχής. Δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα πληροφοριακού χαρακτήρα, για όλα τα θέματα που αφορούν καταναλωτές και φαρμακοποιούς. Επίσης, δημιουργήσαμε μια διαδικτυακή εφαρμογή απεικόνισης των εφημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων για Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, με πληροφορίες, χάρτες και τρόπους προσέγγισης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Καλέστε μας στο 24610 41995