Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων (SEO) για μηχανές αναζήτησης | Web Expert

Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδων

Αποκτήστε περισσότερο κοινό στην ιστοσελίδα σας και εμφανιστείτε πρώτοι στις μηχανές αναζήτησης με την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων για μηχανές αναζήτησης.

Οι μηχανές αναζήτησης αποτελούν την μεγαλύτερη πηγή εύρεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας δεν αρκεί ώστε να εμφανίζεται στα πρώτα αποτελέσματα αναζήτησης στην κατηγορία της, διότι οι μηχανές αναζήτησης δεν αντιλαμβάνονται την φυσική γλώσσα και δεν μπορούν να κρίνουν το περιεχόμενο της.

Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων έρχεται να καλύψει το κενό και να προσαρμόσει κατάλληλα την ιστοσελίδα σας ώστε να γίνεται αντιληπτή από της μηχανές αναζήτησης, να αξιολογείται θετικά και να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων.

Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων αποτελείται από μια σειρά κανόνων και τεχνικών, που εφαρμόζονται στην δομή και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Στόχος της ειναι η υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης και η αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μέσω οργανικών αποτελεσμάτων.

Διαδικασία Υλοποίησης

Παραλαβή στοιχείων ιστοσελίδας Για την βελτιστοποίηση ιστοσελίδων, η ;εταιρία μας έρχεται σε επαφή μαζί σας ώστε να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία πρόσβασης στο περιεχόμενο και το σύστημα διαχείρισης σας, στον server όπου βρίσκεται ο κώδικας της ιστοσελίδας και το στόχο που θέλετε να καλύψετε.

Μελέτη και ανάλυση ιστοσελίδας Η μελέτη του κώδικα, της δομής και του περιεχομένου της ιστοσελίδας είναι ο βασικότερος παράγοντας εκτίμησης του πλάνο βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας σας. Κάθε προγραμματιστής υλοποιεί τη δομή της ιστοσελίδας με διαφορετικό τρόπο, ενώ το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συντάσσεται χωρίς κανόνες. Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων ποικίλει από περίπτωση σε περίπτωση, όπως και τα αποτελέσματα της.

Προτού αρχίσει η διαδικασία της βελτιστοποίησης ιστοσελίδων, σας δίνουμε μια αναφορά σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση στην ιστοσελίδα σας και συνοπτικά το πλάνο που θα ακολουθήσουμε ώστε να επιτευχθεί η η καλύτερη δυνατή βελτιστοποίηση.

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας Η διαδικασία βελτιστοποίησης της ιστοσελίδας ξεκινά εφόσον συμφωνηθούν και καταγραφούν τα σενάρια και οι τρόποι βελτιστοποίησης. Η εταιρία μας ξεκινά την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας, καταγράφοντας τα αποτελέσματα και στέλνοντας αναφορές προόδου σε εσάς. ;Μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, η διαδικασία ολοκληρώνεται και σας αποστέλλουμε μια τελική αναφορά σχετικά με την αρχική και την τελική φάση.

Παραδοτέα

  • Αναφορά κατάστασης πριν τη βελτιστοποίηση
  • Πλάνο βελτιστοποίησης
  • Αναφορές κατάστασης έργου
  • Τελική αναφορά έργου
Η ιδανική λύση για εσάς!
Στην Web Expert στοχεύουμε σε αποτελέσματα. Τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας πλαισιώνουν μια μεγάλη γκάμα χαρακτηριστικών.

Αλγόριθμοι αξιολόγησης

Ανάλυση του περιεχομένου με ιδιόκτητους αλγόριθμους αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τρέχουσας κατάστασης.

Λέξεις-Κλειδιά

Προσεκτική μελέτη και ανάλυση των κατάλληλων λέξεων ή φράσεων εστίασης της βελτιστοποίησης του περιεχομένου.

Ανάλυση Κώδικα

Μελέτη και τροποποίηση του κώδικα για την επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος στη βελτιστοποίηση ιστοσελίδων.

White Hat SEO

Χρήση μεθόδων και τεχνικών στη βελτιστοποίηση ιστοσελίδων σύμφωνα με τους κανονισμούς των μηχανών αναζήτησης.

Τροποποίηση περιεχομένου

Τροποποίηση του περιεχομένου και των κειμένων ώστε να συμφωνούν με τις κατάλληλες λέξεις ή φράσεις.

Αναφορές

Σύνταξη αναφορών με μέτρηση και σύγκριση αποτελεσμάτων πριν τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας και καθ' όλη τη διάρκεια της.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Καλέστε μας στο 24610 41995