Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ειδικών πληροφοριακών συστημάτων | Web Expert

Ανάπτυξη Εφαρμογών

Σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ειδικών πληροφοριακών συστημάτων

Η ανάπτυξη εφαρμογών αφορά τη σχεδίαση, την υλοποίηση και την υποστήριξη ειδικών πληροφοριακών συστημάτων, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες μιας επιχείρησης. Με γνώμονα τις απαιτήσεις μιας επιχείρησης και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, το λογισμικό αναπτύσσεται και παραδίδεται στον πελάτη, εφόσον γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και επεξηγήσεις.

Η διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών ακολουθεί αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και πρότυπα σχεδίασης (design patterns), ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα και να αποφευχθεί το επιχειρηματικό ρίσκο. Η υλοποίηση των εφαρμογών στηρίζονται σε πλατφόρμες ανοιχτού κώδικα.

Διαδικασία Υλοποίησης

Ανάλυση απαιτήσεων Η ανάλυση απαιτήσεων αφορά την συζήτηση και περιγραφή όλων των επιθυμητών λειτουργιών του πληροφοριακού συστήματος που θα αναπτυχθεί.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Γίνονται οι κατάλληλες μελέτες και η επιλογή των μεθόδων υλοποίησης του συστήματος. Το λογισμικό αναπτύσσεται, ενώ παράλληλα γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι για την σταθερότητα και την αξιοπιστία του συστήματος.

Εγκατάσταση και Εκμάθηση Μόλις ολοκληρωθεί η δημιουργία του ειδικού λογισμικού, γίνεται η εγκατάσταση του λογισμικού στους Η/Υ της επιχείρησης και ελέγχεται η ορθή λειτουργία του. Έπειτα ακολουθεί η εκπαίδευση του προσωπικού.

Παραδοτέα

  • Ειδικό πληροφοριακό σύστημα
  • Έντυπο εγχειρίδιο χρήσης
  • Λογισμικό απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης
Η ιδανική λύση για εσάς!
Στην Web Expert στοχεύουμε σε αποτελέσματα. Όλες οι εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα της Web Expert πλαισιώνονται από μια μεγάλη γκάμα χαρακτηριστικών.

Ανάλυση απαιτήσεων

Προσεκτική ανάλυση απαιτήσεων του πληροφοριακού συστήματος για την πλήρη κατανόηση του έργου.

Πρότυπα Σχεδίασης

Χρήση προτύπων σχεδίασης και τεκμηριωμένες λύσεις για βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου λογισμικού.

Ανοιχτός κώδικας

Χρήση ελεύθερου λογισμικού και τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα, δεδομένα,περιεχόμενο και πρότυπα.

Τεχνική Υποστήριξη

Άμεση, αξιόπιστη και ασφαλής τεχνική υποστήριξη για άμεση επίλυση των προβλημάτων από απόσταση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Καλέστε μας στο 24610 41995